Impressum

noXXin

Indehaver Rolf Bock

USt-ID

DE270098628

Adresse:

noXXin
Rolf Bock
Postboks 1116
D-24950 Harrislee
Tyskland
T: +49 (0)461 700 20 50
F: +49 (0)461 755 22

Ansvarserklæring

De oplysninger, der står til rådighed på denne hjemmeside, er kun til din oplysning. Vi påtager os intet ansvar for oplysningernes rigtighed, fuldstændighed eller aktualitet. Der kan ikke udledes krav ud fra de informationer, anbefalinger eller råd, der stilles til rådighed. Et skadesansvar er grundlæggende udelukket, så længe der ikke foreligger forsæt eller grov uagtsomhed.

Vi forbeholder os til enhver tid retten at ændre, supplere eller slette hjemmesiden. De links til fremmede internetsider, der er blevet anbragt på vores hjemmeside, havde på anbringelsestidspunktet efter vort vidende ikke et lovstridigt indhold. Vi har dog ingen indflydelse på disse fremmede hjemmesider og tager hermed udtrykkeligt afstand til det indhold, der her stilles til rådighed. I særdeleshed kan vi ikke garantere, at andre hjemmesider, som vi linker til, udelukkende stiller retligt uantasteligt indhold til rådighed, og lige så lidt, at den hjemmeside, der linkes til, ikke senere har fået et indhold, der er retligt uantasteligt.

De mærkebetegnelser, der nævnes på disse sider er ikke i alle tilfælde markeret som sådanne på vores hjemmeside. Vi henviser til, at disse ikke desto mindre er underordnet reglerne om varemærker. De tekster, programmer, grafikker og audio- og videofiler, der stilles rådighed af os, er underlagt udnyttelsesretten og må kun kopieres eller udbredes med vores samtykke.

Indtastning af brugerens personlige data sker frivilligt og er ingen forudsætning for benyttelse af vores tilbudte tele- eller medietjenester. Vi henviser til, at vi gemmer og bearbejder bestemte data til videre anvendelse. Hvis enkelte klausuler af denne ansvarsbegrænsningserklæring ikke eller ikke længere svarer til gældende retsforskrifter, forbliver gyldigheden af de andre uberørt.

Februar 2010, noXXin - Inh. Rolf Bock

Allan Jäke, User Experience, GUI, Usability, Interfacedesign, Webdesign, Computer, Software, Consulting, Windows, Linux