noXXin (Indh. Rolf Bock) Købs- og Leveringsbetingelser

1.0 Gyldighed

1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt.

1.2 Ved uoverensstemmelse mellem parternes individuelle betingelser er noXXins almindelige salgs- og leveringsbetingelser gældende.

2.0 Tilbud, ordrebekræftelse og pris

2.1 Alle skriftligt afgivne tilbud er bindende i 30 dage, således at tilbuddet skal være accepteret 30 dage fra dateringen af tilbuddet.

2.2 Stemmer noXXin's ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber reklamere straks efter ordrebekræftelsens modtagelse. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

2.3 Alle priser angives ekskl. moms, og køber må tåle prisændringer som følge af ændringer i told, skatter, afgifter og lignende i tidsrummet mellem tilbuds- og betalingsdato.

3.0 Salgsmateriale

3.1 Alle oplysninger og data i noXXins generelle salgsmateriale samt prislister kan hverken direkte eller indirekte anses for at indeholde garantier og er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til disse.

4.0 Betaling og kreditgivning

4.1 Gældende listepriser er eksklusiv moms, forpakning og frakt, hvis ikke andet er aftalt.

4.2 Kreditgivning uden sikkerhedsstillelse kan alene ske på baggrund af tilfredsstillende økonomiske oplysninger.

4.3 Efter forfaldsdagen beregnes rente med den til enhver tid gældende procesrente.

4.4 Køber er ikke berettiget til at modregne i udstedte fakturaer, medmindre modkravet skriftligt er anerkendt af noXXin.

4.5 Hvis købers betalingsevne efter noXXins opfattelse forringes væsentligt efter tilbuddets afgivelse, er noXXin berettiget til som betingelse for ordrens udførelse at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse for købesummen.

5.0 Ejendomsforbehold

5.1 Det solgte forbliver noXXins ejendom, indtil samtlige beløb vedrørende ordren er betalt.

6.0 Levering

6.1 Individuelle betalingsbetingelser, som fremgår af orderbekræftelsen, bliver aftalt efter troværdigheden.

6.2 Order med mindre mængde bliver tilregnet et bearbejdungsaftift. Minimumsorder og bearbejdungsaftift er afhængig af produktet og bliver fastlagt ved tilbudet.

6.3 noXXin forbeholder sig ret til dellevering.

6.4 noXXin forbeholder sig ret til at udskyde leveringsterminen på grund af omstændigheder som angivet i pkt. 13, såfremt der gives besked herom i rimelig tid, før levering skulle have fundet sted.

6.5 Varer på prøve eller varer der er udlånt af noXXin skal returneres i ubeskadiget og rengjort stand. Beskadiget emballage erstattes af køber.

6.6 Returvarer

  • Ønsker du at returnere varer skal det ske mod forudgående skriftlig aftale med et af vore kundecentre. Vær opmærksom på, at vi modregner et returgebyr på 20% - med mindre andet er skriftligt aftalt.
  • Ved fejlbestilling er kunden selv ansvarlig for retur transport.
  • Hvis den reklamerede vare beskadiges på grund af manglende emballering vedreturnering, er det afsenders fulde ansvar.

7.0 Mængde- og kvalitetstolerancer

7.1 noXXin forbeholder sig ret til mængdeafvigelser på indtil 10% af den aftalte mængde.

8.0 Ansvar og forsinkelser

8.1 noXXin hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af forsinkelse.

8.2 noXXin er alene ansvarlig for tab, som ikke overstiger købesummen for de forsinkede leverancer (afkald).

8.3 noXXin er ikke ansvarlig for forsinkelse, med-mindre det kan godtgøres, at forsinkelsen kan tilregnes noXXin eller andre, for hvem noXXin er ansvarlig, som uagtsom.

9.0 Ansvar for mangler

9.1 noXXin er ikke ansvarlig for købers anvendelse af produkterne.

9.2 noXXin er berettiget til at foretage afhjælpning af mangler herunder at foretage omlevering inden for en rimelig tid.

9.3 Såfremt afhjælpning/omlevering ikke kan finde sted, forbeholder noXXin sig ret til at meddele forholdsmæssigt afslag eller tage de mangelfulde produkter retur mod godtgørelse af købesummen, uden at køber kan gøre yderligere ansvar gældende overfor noXXin.

10.0 Reklamationer

10.1 Ved mangler/forsinkelse skal køber skriftligt uden ophold efter leveringen reklamere overfor noXXin.

10.2 Køber mister retten til at påberåbe sig mangler ved produkter, såfremt reklamation ikke har fundet sted senest ½ år efter levering.

11.0 Produktansvar

11.1 noXXin er ikke ansvarlig for købers anvendelse af produkterne.

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materialet er i køberens besiddelse.

b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af noXXins produkt forårsager.

11.2 noXXin hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af defekte produkter.

11.3 Såfremt noXXin måtte blive pålagt produkt-ansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde noXXin skadesløs i det omfang, det følger af ovenstående.

11.4 Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme værneting og efter samme lovvalg som noXXin.

11.5 Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom.

12.0 Force majeure og andre uforudsete omstændigheder

12.1 Medmindre noXXin har kunnet undgå en følge eller have afværget den, hæfter noXXin ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vare-knaphed, brand, tyveri, naturkatastrofe eller lignende omstændigheder.

12.2 noXXin skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber om sådanne omstændigheder.

13.0 Garantiforpligtigelser

13.1. For produkterne Frau noXXin fremgår gældende betingelser af den konkrete salgsaftale.

14.0 Lovvalg og værneting

14.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret, dog skal den internationale købelov (CISG) ikke finde anvendelse. Sø- og handelsretten i København skal være værneting.

General purchasing conditions

1. Offer

1.1. The seller shall prepare an offer without costs for the buyer. Any deviation from the enquiry documents must be specified.

1.2. The buyer shall be entitled to accept any offer or reject all of them.

2. Order

Orders may be both written and oral, and confirmation shall be given as required. Only written or confirmed orders shall be binding on the buyer.

3. Order confirmation

Orders shall be confirmed in writing by the seller and within 2 days of the order, provided delivery is not effected immediately. The buyer reserves the right to cancel orders that are not confirmed in writing.

4. Delivery and delivery terms, delays

4.1. The delivery shall be properly packaged and marked, and shall be delivered to the agreed place of delivery at the agreed delivery date.

4.2. Costs of delivery to the buyer's storehouse or from the factory are specified in the offer. If the buyer shall arrange carriage, the seller shall in good time prior to completion give notice of the measurements and weight of the goods and the time and place of collection. If the seller shall arrange carriage, he shall notify the buyer of the time of shipping so that preparations for receiving the goods can be made.

4.3. As soon as the seller understands or has reason to understand that the delivery will be delayed, he shall notify the buyer of the delay in writing and state the reason. The seller shall also inform the buyer of what measures he will implement to reduce the delay and also specify a new delivery date.

5. Quality assurance and control

5.1. If at any time the workmanship should prove to be defective or not satisfactory in any other way, the seller shall be required to immediately notify the buyer of the repairs that are necessary or required by the buyer's inspector. Costs of repairs and inspections of same shall be paid by the seller.

6. Defects and consequences of defects

6.1. The delivery shall meet the specifications of the order, including the agreed performance and utilization figures, and shall not have any defects of any kind. In addition, the technical workmanship shall comply with requirements in respect of design and first-class work that can be expected of modern technology. The most important spare parts for the delivery shall be available during the entire normal lifetime of the delivery, limited upwards to 5 years. Application and possible reselling shall not be in conflict with public rules of law or patent and/or other intellectual property rights of third parties. If the buyer, prior to delivery, has conducted inspections in accordance with Point 5, or the seller has sent drawings, goods or samples for review, this shall not limit the seller's liability for ensuring that the delivery is in accordance with the contract.

6.2. The seller guarantees that the delivery is without defects and that it meets the specifications of the order for a period of 24 months following delivery. The seller's liability does not include defects due to deficient storage, maintenance or incorrect installation on the part of the buyer, wrong use, alterations or repairs that the buyer has made incorrectly. Finally, liability does not include normal wear and tear and deterioration.

6.3. The buyer shall complain in writing within a reasonable period of time after having discovered defects. Replaced or repaired parts shall have a similar new guarantee period from the time of replacement or repair. The guarantee period shall not start as long as the delivery is out of order due to repairs.

6.4. If defects occur during the guarantee period the seller shall rectify these immediately. But if the buyer has objective reason to demand postponement, the rectification shall take place at a later date. If the defects are substantial the buyer may demand that the seller shall redeliver and rectify, and redelivery shall take place without costs for the buyer.

6.5. If the delivery has defects that are not completely repaired in accordance with the provisions above, the buyer may demand a reduction in the price.

6.6. Should the delivery prove to have substantial defects of such a nature that they cannot be repaired within a reasonable period of time, the buyer shall be entitled to cancel the purchase and claim compensation for his direct loss.

6.7. The buyer can claim compensation for direct or indirect losses he suffers as a result of defects in the delivery if the seller or anyone to whom he is answerable has acted negligently.

7. Product liability

The seller alone or vis-à-vis any other party shall bear product liability that may be claimed in connection with the products in his agreement that are sold by the seller to the buyer. The seller shall thus undertake in very way to indemnify the buyer from all product liability and associated liability that may be claimed vis-à-vis the buyer in connection with these products. The supplier shall also undertake to pay any costs incurred by the buyer in this connection, whether this concerns payment of compensation, interest, costs, including legal costs etc.

8. Alterations

8.1. The seller shall be credited for additional work he must carry out in implementing alterations and for other direct costs incurred by him. If such alterations lead to savings for the seller, this shall be deducted from the purchase price.

8.2. If the parties do not agree on the sum to be credited as a result of the alterations, the seller shall, nevertheless, implement the alteration without waiting for a final solution.

9. Confidentiality

9.1. All the buyer's company secrets as well as all descriptions, formulas, models etc., which the seller has received from the buyer in connection with execution of the delivery shall be kept confidential and must not be duplicated or used for any other purpose than execution of the delivery. The seller shall be liable for damage suffered by the buyer as a result of violation of these obligations. The seller shall immediately return documents received upon demand.

9.2. The seller shall not send out press releases, advertise or conduct any form of advertising concerning assignments he has been given without special permission from the buyer.

10. Terms of payment

10.1. Unless otherwise agreed payment shall be effected 21 days after the delivery took place. All invoices shall state the order number or other reference required by the buyer and shall clearly specify what the amount concerns.

11. Law applicable and legal venue

11.1. These purchasing conditions with any additions or changes agreed in writing shall apply to the agreement. The agreement shall be subject to Danish law.

11.2. For this agreement the parties only agree to suits being brought before their court of domicile. In addition, the seller agrees to suits being brought before Århus byret (City Court).

Februar 2010, noXXin - Indehaver Rolf Bock